مرور: راز

نویسنده: محمد خوگیانی با حاکم شدن دوباره امارت اسلامی در کابل و ولایت‌ها تظاهرات، زیر نام‌های کار، تعلیم و ضد حجاب صورت گرفت که حتی مردم…